Fotogalerie ZŠ

2016/2017

Vysvědčení

Focení s páťáky

Sportovní den na hřišti a loučení s páťáky

Inline bruslení - 1r.

Výlet do Zeměráje

Výtvarná soutěž - Kosmonautské oblečení

Střípky z vyučování

Golf

Divadlo Gong

Kroužek Keramiky

Zápis do 1.r.

Velikonoční Jarmark 2017

Plavání 2016/2017

Návštěva MŠ ve 2.třídě

Šachisté

Zkoumáme, tvoříme, hodnotíme ve škole

Literární soutěž - Rudná u Prahy

Literární soutěž - školní kolo

Hodnocení Monínec a projekty

Monínec 16/17

Projekt 2. a 3. ročník

Projekt 4. a 5. ročník

Krmte ptáčky - EVVO

Kostky dělají radost

Seminář AJ - Steve

Šachisté

Projekt Odyssea 3.ročník

Hodnocení domácích školáků

Bobování

Šachisté

Slůně Babů - etiketa

Vánoce s rodiči

Vánoční besídky pro prarodiče

Třídní radosti 2. a 5.r.

Seminář Prevence šikany 5.r.

Představení Základní školy pro MŠ

300 let kostela ve Slapech

Mikuláš 1.r.

Zvyky a tradice vve škole

Soutěž - Vánoční mandala - ŠD

Pečeme na Vánoce - ŠD

Adventní dílny 2016

Poznáváme sousední státy - ŠD

Výtvarné okénko - Vánoční tabule - ŠD

Rozvoj našich smyslů - ŠD

Poznáváme listnaté stromy - ŠD

Sběr kaštanů - ŠD

Podzimní golf 2016

Drakiáda - ŠD

Beseda kapřík Metlík

Hodnocení dýní ve škole

Dýňová slavnost 2016

Příprava na Dýňovou slavnost - ŠD

Loutkové divadlo

Sběr plodů podzimu - ŠD

Vyhodnocení logické olympiády

Deskové hry - ŠD

Hrajeme si v družině

Podzimní vycházka do lesa - ŠD

Závěr Inline bruslení

Inline bruslení

Návštěva z Ameriky

Střípky z vyučování

Předávání vodníků ČEZ

Prostřední lhota:
1. den
2. den

Loučíme se s létem u řeky - ŠD

Vodníci

Seznamovací hry na hřišti - ŠD

Prvního září2015/2016

Konec školního roku 2015/2016

Toulcův dvůr

Sportovní odpoledne, letecká show a rozloučení s páťáky

Návštěva farmy - Prostřední Lhota - 1.r. a 2.r.

Výlet do Kounic - 1.r.

Lékaři bez hranic - 4.r., 5.r.

Šumava 2016
Šumava 2016 - 3.r.

Šumava 2016 - 4.r., 5.r.

Soutěž Srdce s láskou darované - hodnocení

Výlet na Lahoz

GOLF - 1.r.

Plavání 2016

Výtvarná soutěž - domácí mazlíčci

Iva procházková - spisovatelka

Výrobky na kroužku keramiky

Návštěva čarodějnic

Spaní ve škole - 1.ročník

Výtvarná literární soutěž - Dobříš knihovna

Výuka v první třídě

Zora Jandová

ŠD - Hrajeme si na zahradníky

ŠD - Ovoce a zelenina

ŠD - Vycházka za zvířátky

ŠD - Soutěžíme s Rušounem

ŠD - Učíme se poznávat stromy - jehličnaté

ŠD - Masopust

ŠD - Kolektivní hry

ŠD - Vycházka po stopách

ŠD - Sportujeme v družině

ŠD - Tříkrálová vycházka

Karel IV - divadlo

Vyhodnocení literární soutěže

Tvoříme v lese - 2.ročník

Velikonoční jarmark 2016

Recitační soutěž 2016 - okresní kolo

Návštěva knihovny - 2.r.

Veselé zoubky - 1.r.

Recitační soutěž 2016 - školní kolo

Vypravujeme, hrajeme, tvoříme

Divadlo kouzel Pavla Kožíška

Zápis do 1.r. 2016

Tvoříme těla 2.r.

Rádi se hýbeme v přírodě

Pololetní vysvědčení 1.r. 2015/2016

Domácí školáci

Šachy - hodnocení

ŠD - soutěž rádia

Tvorba keramiky

Tvořivé učení 1., 2.r.

Tři králové

Besídka pro rodiče

Besídka pro babičky a dědečky

Příprava na Vánoce

Adventní dílny

České tradice - Barbora

České tradice - Lucie

Mikuláš na vsi

Preventivní program

Vlastivědný výlet do Prahy 4.r.

Sférické kino

Podzimní dýňová slavnost 2015

ŠD - Drakiáda

ŠD - Hrajeme si na cukráře

ŠD - Jíme zdravě a s chutí

ŠD - Nejlepší mandala - soutěž

ŠD - Učíme se vnímat všemi smysly

ŠD - Vycházka do podzimního lesa

ŠD - Vycházka do Slapského zámku

Inline bruslení

Zdravé zuby

Mediální dílna

3.ročník - projekt

Aktivity 1.ročníku

ŠD - Září v družině

ŠD - Učíme se poznávat stromy

ŠD - Seznamujeme se s okolím naší školy

ŠD - Loučíme se s létem uřeky

Hurá, škola začíná2014/2015

Vysvědčení huráááá laugh

Zahradní slavnost 2015

Schodišťák

ČJ - čtení s porozuměním hra

Představení dramatického kroužku 2015

Hasiči - nácvik evakuace

Hmyz ve výtvarné výchově

1.r. - Nakupujeme

Výlet na parníku

Rodilá mluvčí AJ

2.r. - Učení v lese

4.r. - Včelstvo

ŠD - Celé Česko čte dětem

Návštěva policejní stanice

Oslava dne dětí a pohybové hry

Pohybové hry na školní zahradě

Poslední letošní vycházka do okolí Slapy

Projekt Ukliďme Česko a školní družina

Spaní ve škole

Vycházka k řece

Projekt Les
Výprava za sojčím pírkem a kukaččím kukáním

5. ročník nocuje ve škole

Šachový turnaj 2015

Studánka

Vlastivědná procházka Prahou

Výtvarná soutěž "Slunce"

GOLF 2015

Náš host a Mediální výchova

Ukliďme Česko

Výtvarná soutěž

Zvířátka v první třídě

Plavání 2015

Rodilý mluvčí ve škole

Velikonoční jarmark 2015

Divadelní představení "Tajemství z jezírka"

Vyučování trochu jinak 2015

ŠD - Karnevalové odpoledne

ŠD - Angličtina s Carolyn Mokrou

ŠD - Malí zálesáci

ŠD - Nové výtvarné techniky

ŠD - Vycházka k řece

Projekt "Veselé zoubky" a "Sapere"

Přednáška - les

Monínec 2015

Týdenní projekty

Vaření - 5.r.

Odlévání stop ve 2.ročníku

Zápis do ZŠ 2015

Vyučování trochu jinak

Ornita 14/15

Hodnocení účastníků soutěží

ŠD - malí velcí stavitelé

ŠD - Zimní radovánky - hurá sníh

ŠD - Zimní vycházka za hledáním pokladu - užíváme si krásného počasí

ŠD - Příprava na besídky - zdobíme školu a připravujeme občerstvení

ŠD - Tak trochu netradiční vánoční vycházka

Vánoční besídky pro rodiče

Vánoční besídky pro babičky a dědečky
(naše fotografie a fotografie od paní Dany Sušankové)

Vánoční pořad "Kde se vzaly Vánoce"

Adventní dílny 2014

Keramický kroužek

Šachový turnaj 2014

Příprava na Vánoce ve třídách

Mikuláš na vsi

Betlémování v Kutné Hoře

Střípky z vyučování 2014

ŠD - Halloweenské odpoledne plné strašidel

ŠD - Už se připravujeme na krásné vánoční svátky

ŠD - Vycházka do Slapského zámku

ŠD - Vycházka za pokladem

ŠD - Výlet na Rovínek s naučnou stezkou

ŠD - Zdravé odpoledne aneb jak o sebe pečovat

Techmania Plzeň 2014

Podzimní dýňová slavnost 2014

Dramatický kroužek

Dřevíčková dílna

Environmentální program

Golf 2014

Vyhodnocení logické olympiády 2014

Naše výuka

Návštěva výstavy na golfu

Neviditelná výstava 2014

Policie ČR - preventista

Tvoříme s velkou radostí

Výtvarná soutěž - srdíčka

Zlatý oříšek 2014

ŠD - Hrajeme si pro radost každý den

ŠD - Indiánské odpoledne s prima indiánským pohoštěním

ŠD - Drakiáda

ŠD - Vycházka za sběrem podzimních plodů

Divadlo Kamarádi - Aniččino srdíčko

Vědecký Jarmark 2014

Tvoříme

Výstava výtvarných prací dětí ZŠ a MŠ Slapy

Začínáme nový školní rok2013/2014

Vysvědčení 2014

ŠD - Spaní ve škole - hezké rozloučení se školním rokem

Vystoupení dramatického kroužku 2014

Předávání žezla budoucím páťákům

Zahradní slavnost 2014

Dravci ve škole

Golf 2014

Divadlo Minor

Pokusy 4.ročníku

Výrobky z hlíny

Záchranáři

Dopravní hřiště Štětkovice

Hodnocení domácích školáků

ŠD - Celé Česko čte dětem 2014

ŠD - výlet k řece 2014

Čistička odpadních vod Příbram

Modelář - postavili jsme si letadla

Kořenění - projekt 1.ročníku

Arizona - 4.ročník

Škola v přírodě 2014 - Malá Skála

Keramický a Šachový kroužek

Učení je hračka

Plavání 13/14

Velikonoční jarmark 2014

ŠD - Ekozahrádka

ŠD - Keramika

ŠD - Vycházky

ŠD - Projekt Lesouni

ŠD - Opékání buřtů - trochu nám pršelo

ŠD - Pomoc slapské chráněnce

ŠD - Jaro je tu

Setkání s archivářem

Divadlo Kamarádi - Kouzelný les

Jarní šachový turnaj 2014

Keramický kroužek

Učení je mučení smiley

Výtvarná soutěž 2014

ŠD - Hrajeme si pro radost
a učíme se novým věcem

ŠD - Chodíme ven každý den

ŠD - Naše jarní vycházky

ŠD - Sportovní odpoledne

ŠD - Vycházka k řece

SAPERE 2014 - Celostátní kolo

Slavnostní otevření půdní vestavby

Zápis do 1.třídy 2014

Techmánie Plzeň 2014

Sapere 2014

Střípky z vyučování 2014

Sv. Lucie

Vánoce pro babičky a dědečky

Vánoční besídka pro rodiče

Vyhodnocení šachového turnaje

ŠD - Vánoce v družině

ŠD - Práce s hlínou

Projekt Voda 2013

Divadlo "Tři pohádky na Vánoce"

Mikuláš 2013

Sv. Barborka

Podzimní dýňová slavnost 2013

ŠD - Olympiáda

ŠD - Aktivity venku a na zahradě

Bubnování

GOLF - září 20132012/2013

Loučení se školou

Zahradní slavnost 2013

Toulcův dvůr

ŠD jaro 2013

ŠD - Celé Česko čte dětem

Keramický kroužek

Hodnocení výtvarné soutěže

GOLF

Vystoupení dramatického kroužku

Učení trochu jinak

Modelářský kroužek

Noc kostelů

Dřevíčková dílna

Motýlí farma

Práce na zahradě

Vyhodnocení šachového turnaje

Činnost ŠD

Školení učitele ICT

Keramická dílna

Motýlí farma

Opera

Ornita - predátoři

Plavání 2013

Výtvraná soutěž - duben

Velikonoční jarmark 2013

Výtvarná soutěž - Český rozhlas

Práce dramatického kroužku

Střípky z vyučování 2013

ŠD - Malba v přírodě

ŠD - Práce s hlínou

ŠD - Sv. Valentýn

ŠD - Zimní výprava po stopách zvěře

ŠD - Zpívánky

Výroba ptačích budek

Zdravá pětka

Zápis do prvního ročníku 13/14

Soutěž Sapere

Opera 14.1.2013

Zelený ostrov - program dětí, které nejely na ŠvP

Škola v přírodě - Monínec

Vysvědčení v 1.třídě

 

 

<<<< starší fotografie jsou umístěny v levém sloupci

TOPlist